Father of Father
Mother of Father
Father of Mother
Mother of Mother
Name of Father
Name of Mother
Brother of Father

Sister of Father
Brother of Mother

Sister of Mother
Person Name
Brother
Iqbal Saeed Shah
Syed Ahsan Shah
Syed Aslam Shah
Syed Muslim Shah

Sister
Son
Syed Ali Shah
Syed Mudassar Ali Shah

Daughter
Farhana Ashfaq
Shabana Zaighum
Zil e Huma
+